Barwy jonów

Aby zapamiętać barwy jonów pierwiastków najczęściej pojawiających się na maturze warto mieć je zebrane w formie kolorowych grafów. Poniżej barwy jonów i związków manganu (Mn).